ArtıkMekan nedir?

ArtıkMekan, Artıkişler Kolektifi’nin önceki yıllarda zorunlu göç, kimlik, kentleşme, tarih ve emek ekseninde “çöp, yıkıntı, artık” olarak adlandırılan mekanlar üzerine Ankara ve İstanbul ekseninde ürettiği görsel araştırmaları, Diyarbakır, Mardin ve çevresindeki yerleşim alanlarından Suriye’ye uzanan aks içinde sürdürmeyi amaçlıyor. Araştırma, bu kentlerdeki artık mekanlara ve bu mekanların oluşum dinamikleri ve temsilliyetlerine odaklanıyor, hem nesne hem de öznelerin dolaşımını tartışıyor. Ayrıca, söylemsel bağlamda; artık, yıkım, imge, forensik, biopolitika metodlarını video belgesel üzerinden ele alıyor.

“Savaş ve göç tarafından şekillendirilen mekana nasıl yaklaşabiliriz? Artık mekan neyi temsil eder?” gibi kavram ve soruları insan, çevre ve kent hakları bağlamlarında yeniden tanımlamayı planladığımız ArtıkMekan çalışması ile, kentsel dönüşümün ve göç yollarının bıraktığı kayıt-dışı ya da görünmez izlerin sosyolojik, ekonomik ve kültürel izdüşümlerini araştırmayı ve araştırma sonucunda ortaya çıkacak üretimlerle farkındalık oluşturarak çalışma alanındaki kentlere insan ve çevre merkezli bakışın görsel ve yazılı bir kaynakçasını oluşturmayı amaçlıyoruz.

Araştırmanın kapsadığı alan son otuz, kırk yıldır yoğun siyasal, kültürel çatışmaların yaşandığı, kent yıkımlarına tanık olmuş, iç göç nedeniyle toplumsal değişim geçirmiş, bunların sonucu olarak psikolojik travmalar yaşamış bir bölge. Kentlerdeki pek çok mahallede, binaların, insanların atıklaştığını, çöpleştiğini görmek de mümkün. Çöp ve atık metaforu üzerinden harap edilmiş, yıkılmış mekanların artık değerini tartışarak bölgedeki tahribe yönelik duyarlılığı bizzat orada yaşayan üniversite öğrencileri, araştırmacılar, sanatçılar, fotoğrafçılar ve video belgeselciler ile birlikte artırmak, artık mekanların görsel veri haritasını birlikte çıkarmak istiyoruz.

Video, ses, fotoğraf, harita, tekst ve farklı malzemelerle ürettiğimiz montaj içeren işlerin bir kısmı buradan erişilebilir olurken, araştırma kapsamında yapılan dokümantasyonun tamamı bak.ma arşivine yüklenecek, ve araştırma süresince toparlanan Kürtçe, Arapça, Türkçe ve İngilizce metinlerin yer aldığı bir bağımsız yayın basılacaktır.

What we mean by ResidualSpace?

ResidualSpace project has been initiated by Artikisler Collective. The project is  a continuous visual research from the previous years about the residual spaces that we defined; spaces of “garbage, ruins, waste” as the  outcome of migration, identity, urbanization, history and labor in the cities Ankara and Istanbul. In ResidualSpace, we aim to follow the spatial line from Syria to Diyarbakir, Mardin and other cities, town. This visual research is focusing on the residual space as well, on the dynamics and representations of it, and the discuss the circulation of the subject and object.  Furthermore, in a discursive level, the project takes into its center the methodologies of waste, destruction, image, forensic, biopolitics through video documentary making.

“How we can approach spaces that are transformed by war and migration? What does ResidualSpace represent?” We have planned to ask and redefine such concepts and questions in the frame of human, environment and urban rights with this project. We aim to research the sociological, economical and cultural reflections of the invisible sign and unrecorded paths that lasted from urban transformation and migration footsteps. We plan to create a visual and written sources focusing on the gaze of human, non-human and environment with the visual production that is expected to come out at the end of the research. We believe that the materials that will be produced at the end of this project will provide awareness on those issues.

The region of the topic of the ResidualSpace, has been witnessing an intense political, cultural conflicts, urban destruction, internal migration and psychological outcomes since 30 years. Thus, it is possible to witness the neighborhoods, where buildings, humans become waste and garbage. We are going to discuss the “surplus value” of these destructed spaces through the metaphor of garbage and waste with the university students, researchers, artists, photographers and video documentarists. Moreover, we would like to produce a visual mapping on the waste spaces together with the participants of our project.

The montage of works that will be produced with videogram, sound, photography, map, text and different materials will be reachable via this public website. The other productions will be uploaded on bak.ma online archive. Kurdish, Arabic, Turkish and English texts and articles that will be produced and gathered during the research will be edited in a publication.

Destekçiler / Supporters

bak.ma

bak.ma toplumsal mücadeleler dijital medya arşividir. Gezi'den Tekel Direnişi'ne, 19 Ocak'tan Hewsel'e hak temelli mücadelelere uzanan içeriği yakın Türkiye tarihine görüntü, ses kayıtları ve tanıklıklarla ulaşmayı amaçlar.

artıkişler

artıkişler kolektifi güncel görsel kültür ve sanat alanında anaakım olmayan, kolektif üretim ve alanları yaratmaya çalışan bir video kolektifidir.

İstanbul’un Artığı

İstanbul’un Artığı sokağa atılan/bırakılan atığı fotoğraf ve video kamerasıyla takip ederek, atık toplayıcıların gündelik yaşamları ve kullandıkları kent mekanlarına odaklanıyor.

Sivil Düşün

Bu web sitesi Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. Bu web sitesi içeriğinin sorumluluğu tamamıyla Artıkişler Kolektifi'ne aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. ©2017

Journo

Medya profesyonellerine yönelik bağımsız dijital platform